2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189

2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189
2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189
2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189

2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189

2023 Topps Chrome - GABRIEL MORENO - Arizona Diamondbacks - SubZero Frozenfractor SSP Rookie Card - RC #189. Flagship Topps Chrome Rookie Card.

Super Short Print SubZero Frozenfractor. #baseball #mlb #gabrielmoreno #arizonadiamondbacks #arizona #diamondbacks #diamondbacksbaseball #toppsflagship #rookiecard #baseball #psa10 #psa9 #gemmint #mint #topps #toppsbaseballcards #toppschrome #shortprint #supershortprint #frozenfractor #subzero.
2023 Topps Chrome Flagship GABRIEL MORENO Subzero Frozenfractor -3/0 SSP RC #189